Προώθηση Θυρών – Τι Είναι και πώς Μπορεί να σας Βοηθήσει το 2020;
Η προώθηση θυρών ή αλλιώς “tunneling” κρατάει την ανεπιθύμητη κίνηση εκτός δικτύων. Δίνοντας τη δυνατότητα σε έναν υπολογιστή ή σε κάποια άλλη συσκευή δικτύου να έχει πρόσβαση σε άλλες συσκευές εκτός του τοπικού δικτύου, η προώθηση θυρών παίρνει την κίνηση των δεδομένων που κατευθύνεται προς την ΙΡ ενός υπολογιστή ή προς τον συνδυασμό μιας θύρας...